برنامه ی شتابدهی

داستان خودتو بساز!

برنامه شتابدهی فارابی با مطالعه مدل های دنیا و با توجه به ماهیت کسب و کارهای فین تک طراحی شده است. هر کسب و کار در این دوره می تواند به صورت Customize شده، دوره شتابدهی را بگذراند و درصد مشارکت شتابدهنده در هر کسب و کار نیز می تواند متناسب با میزان مشارکت شتابدهنده باشد. ما بر این باوریم که بایستی بر روی هر کسب و کار تمرکز کافی ایجاد کرد و قصد داریم با کمترین میزان ضریب شکست فعالیت خود را در شتابدهنده فارابی ادامه دهیم.

1
پذیرش
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

هر استارتاپ در ابتدا باید برای درخواست ورود به دوره ی شتابدهی از طریق وبسایت ثبت نام خود را انجام دهد. این درخواست ها در لیستی تحت عنوان Farabi Accelerator Directory یا به اختصار F.A.D وارد می شود که شبکه ای از سرمایه گذاران و ذینفعان فارابی به آن دسترسی دارند. پس از آن طبق رأی و نظرات هر یک از افرادی که به این لیست دسترسی دارند، امتیازی به استارتاپ ها تعلق می گیرد و اولویت دعوت از استارتاپ ها بر اساس امتیازشان در F.A.D است. در هر زمانی که یکی از ۱۰ استارتاپ مستقر در شتابدهنده به انتهای دورۀ شتابدهی برسند، از استارتاپ اول لیست F.A.D برای حضور در شتابدهندۀ فارابی دعوت به حضور می شود. این دعوت جلسه ای با هیأت موسس (یا نمایندگان آنها) خواهد بود و در صورت موافقت تیم مصاحبه کننده، با پذیرش استارتاپ در شتابدهنده فارابی، پروسه جذب در شتابدهنده آغاز می شود و این استارتاپ می تواند جهت شروع مراحل استقرار در شتابدهنده فارابی اقدام کند. تیم های استارتاپی در اولین روز استقرار در شتابدهنده فارابی تفاهم نامه اولیه و حفظ محرمانگی ( سند ۲) را امضا خواهند کرد.

2
پیش شتابدهی
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

دورۀ پیش شتابدهی در شتابدهندۀ فارابی ۳ الی ۶ ماه است. این دوره بسته به نیازسنجی و تعیین جدول Deadline های اهداف مقرر برای هر استارتاپ متغیر خواهد بود. در مدت زمان دو هفتۀ ابتدایی استقرار در شتابدهنده فارابی سند مشترک اهداف اولیه (سند ۳) توسط تیم اجرایی و هر استارتاپ تنظیم خواهد شد. این سند شامل اهداف دورۀ پیش شتابدهی هر استارتاپ، ارزش یابی استارتاپ و تعیین میزان سهام هر یک از طرفین، جدول زمانبندی فعالیت های کلیدی استارتاپ، میزان نفرات هر تیم به همراه سمت ها و وظایف شان خواهد بود. در ارزشیابی ، میزان سرمایه مورد نیاز استارتاپ (به صورت نقدی و غیر نقدی) نیز محاسبه می شود و میزان سهام شتابدهنده فارابی نسبت به ارزش یابی و سرمایه مورد نیاز استارتاپ تعیین خواهد شد. در این دوره سهام شتابدهنده فارابی از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود و بسته به میزان سرمایه مورد نیاز استارتاپ در مرحله بذرمایه نیز به استارتاپ سرمایه تزریق خواهد شد. پس از تنظیم سند مشترک اهداف اولیه، استارتاپ های مستقر در شتابدهنده فارابی فعالیت رسمی خود را در شتابدهنده فارابی آغاز می نمایند. خدمات شتابدهنده فارابی در دورۀ پیش شتابدهی شامل موارد ذیل است:

  • شبکه مربیان

  • کارگاه های آموزشی

  • فضای کاری اشتراکی

  • امور ثبتی

  • api تخصصی فین تک

3
شتابدهی
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

پس از گذراندن موفق دوره پیش شتابدهی و دستیابی به اهداف اولیه، سند مشترک اهداف ثانویه در زمان دو هفته ای تنظیم خواهد شد. در این سند میزان تزریق سرمایه از سوی شتابدهنده فارابی، زمان های پرداخت سرمایه، هدف های نهایی تعیین شده برای استارتاپ در انتهای دوره شتابدهی و جدول زمانبندی فعالیت های کلیدی به صورت مشترک تهیه خواهد شد. پس از امضای این سند، دوره شتابدهی رسما شروع خواهد شد. خدمات شتابدهنده فارابی علاوه بر خدماتی که در دوره پیش شتابدهی به استارتاپ ها تعلق می گرفت، موارد جدیدی نیز در دوره شتابدهی خواهد داشت. این خدمات عبارتند از:

  • برندینگ

  • سرمایه نقدی

  • شبکه سرمایه گذاری

4
جذب سرمایه

پس از گذراندن موفق دوره ی شتابدهی، رویدادی برگزار می شود که در این رویداد از سرمایه گذاران بزرگ کشور در حوزه ی سرمایه گذاری جسورانه دعوت به عمل می آید تا تیم ها، کسب و کار خود را مقابل آنها ارائه دهند. پس از جذب سرمایه، این امکان وجود دارد که هر یک از تیم ها میتوانند در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مستقر شوند.

توجه

شروع دوره ی شتابدهی مختص زمان خاصی نمیباشد و بعد از ثبت نام در سایت در صورت تایید توسط کارشناسان ، امکان استقرار در شتابدهنده وجود دارد .

فرم ثبت نام