داستان خودتو بساز!

برنامه شتابدهی فارابی با مطالعه مدل‌های برتر مالی دنیا و با توجه به ماهیت کسب و کارهای فین‌تک طراحی شده است. هر کسب و کار در این دوره می‌تواند به صورت اختصاصی شده، دوره پیش‌شتابدهی و شتابدهی را بگذراند و درصد مشارکت شتابدهنده در هر کسب و کار نیز متناسب با میزان مشارکت شتابدهنده متفاوت است. ما بر این باوریم که بایستی بر روی هر کسب و کار تمرکز کافی داشت و قصد داریم با کمترین میزان ضریب شکست فعالیت خود را در شتابدهنده فارابی ادامه دهیم.

پذیرش

هر استارتاپ در ابتدا باید برای درخواست ورود به دوره ی شتابدهی از طریق وبسایت ثبت نام خود را انجام دهد. این درخواست ها در لیستی تحت عنوان Farabi Accelerator Directory یا به اختصار F.A.D وارد می‌شود که شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران و ذینفعان فارابی به آن دسترسی دارند. پس از آن طبق رأی و نظرات هر یک از افرادی که به این لیست دسترسی دارند، امتیازی به استارتاپ‌ها تعلق می‌گیرد و اولویت دعوت از استارتاپ‌ها بر اساس امتیازشان در F.A.D است. در هر زمانی که یکی از ۱۰ استارتاپ مستقر در شتابدهنده به انتهای دورۀ شتابدهی برسند، از استارتاپ اول لیست F.A.D برای حضور در شتابدهندۀ فارابی دعوت به حضور می‌شود. ممکن است تا جلسات آمادگی جهت تهیه فایل پرزنتیشن با استارتاپ برگزار شود و پس از آن دعوت‌نامه‌ای جهت حضور در جلسه مصاحبه اصلی ارسال خواهد شد. این جلسه با هیأت موسس (یا نمایندگان آنها) خواهد بود و در صورت موافقت تیم مصاحبه‌کننده، با پذیرش استارتاپ در شتابدهنده فارابی، پروسه جذب در شتابدهنده آغاز می‌شود و استارتاپ می‌تواند جهت شروع مراحل استقرار در شتابدهنده فارابی اقدام کند. تیم‌های استارتاپی در اولین روز استقرار در شتابدهنده فارابی تفاهم نامه اولیه و حفظ محرمانگی ( سند ۲) را امضا خواهند کرد.

پیش شتابدهی

دورۀ پیش شتابدهی در شتابدهندۀ فارابی ۳ الی ۶ ماه است. این دوره بسته به نیازسنجی و تعیین جدول Deadline های اهداف مقرر برای هر استارتاپ متغیر خواهد بود. در مدت زمان دو هفتۀ ابتدایی استقرار در شتابدهنده فارابی سند مشترک اهداف اولیه (سند ۳) توسط تیم اجرایی و هر استارتاپ تنظیم خواهد شد. این سند شامل اهداف دورۀ پیش شتابدهی هر استارتاپ، ارزش یابی استارتاپ و تعیین میزان سهام هر یک از طرفین، جدول زمانبندی فعالیت های کلیدی استارتاپ، میزان نفرات هر تیم به همراه سمت ها و وظایف شان خواهد بود. در ارزشیابی ، میزان سرمایه مورد نیاز استارتاپ (به صورت نقدی و غیر نقدی) نیز محاسبه می شود و میزان سهام شتابدهنده فارابی نسبت به ارزش یابی و سرمایه مورد نیاز استارتاپ تعیین خواهد شد. در این دوره سهام شتابدهنده فارابی از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود و بسته به میزان سرمایه مورد نیاز استارتاپ در مرحله بذرمایه نیز به استارتاپ سرمایه تزریق خواهد شد. پس از تنظیم سند مشترک اهداف اولیه، استارتاپ های مستقر در شتابدهنده فارابی فعالیت رسمی خود را در شتابدهنده فارابی آغاز می نمایند. خدمات شتابدهنده فارابی در دورۀ پیش شتابدهی شامل موارد ذیل است:

  • جلسه اختصاصی با شبکه مربیان

  • کارگاه های آموزشی

  • فضای کاری اشتراکی

  • امور ثبتی و حقوقی

  • api تخصصی بازار سرمایه، بانکی و پرداخت

شتابدهی

پس از گذراندن موفق دوره پیش شتابدهی و دستیابی به اهداف اولیه، سند مشترک اهداف ثانویه در زمان دو هفته ای تنظیم خواهد شد. در این سند میزان تزریق سرمایه از سوی شتابدهنده فارابی، زمان های پرداخت سرمایه، هدف های نهایی تعیین شده برای استارتاپ در انتهای دوره شتابدهی و جدول زمانبندی فعالیت های کلیدی به صورت مشترک تهیه خواهد شد. پس از امضای این سند، دوره شتابدهی رسما شروع خواهد شد. خدمات شتابدهنده فارابی علاوه بر خدماتی که در دوره پیش شتابدهی به استارتاپ ها تعلق می گرفت، موارد جدیدی نیز در دوره شتابدهی خواهد داشت. این خدمات عبارتند از:

  • طراحی کمپین بازاریابی و فروش

  • برندینگ

  • سرمایه نقدی

جذب سرمایه

پس از گذراندن موفق دوره‌ی شتابدهی، رویدادی برگزار می‌شود که در این رویداد از سرمایه‌گذاران بزرگ کشور در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری جسورانه دعوت به عمل می‌آید تا تیم‌ها، کسب و کار خود را مقابل آنها ارائه دهند. پس از جذب سرمایه، این امکان وجود دارد که هر یک از تیم‌ها در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی نیز مستقر شوند.

توجه

شروع دوره ی شتابدهی مختص زمان خاصی نمیباشد و بعد از ثبت نام در سایت در صورت تایید توسط کارشناسان ، امکان استقرار در شتابدهنده وجود دارد .

ثبت نام