خلاصه فعالیت

ما چه مشکلی را حل می‌کنیم؟

همواره آسان کردن کار ها برای ما دغدغه بوده و در تلاش برای تسریع و تسهیل امور مختلف بوده ایم . زیبال به عنوان پرداخت یار در سیستم پرداخت کشور می کوشد که پرداخت هایی به شیوه های سنتی را با روش های جدید و متناسب با نیاز مردم و سیستم بانکی کشور جایگزین کرده و در این راستا سرویس های خود را بر بستر های مختلف ارائه می کند .

سجاد شاهی

هم بنیانگذار و مدیر R&D

محمد زمان زاده

هم بنیانگذار و مدیر فنی

مهدی فاطمیان

هم بنیانگذار و مدیر عامل

ویدیوی ارائه استلار در دمو دی شتابدهنده فارابی