خلاصه فعالیت

ما چه مشکلی را حل می‌کنیم؟

آوانس یک راه حل مبتنی بر اینترنت اشیا برای صنعت خودرو می باشد که طیف وسیعی از خدمات را به رانندگان، راهنمایی و رانندگی، شرکت های بیمه، شرکت های لیزینگ، ناوگان حمل و نقل ترابری و مسافربری ارائه می دهد.

فهیمه قهاری

موسس و مدیرعامل