شبکه مربیان شتابدهنده فارابی

احمد زندی

مدیر فنی سوشیانت

بهار مازندرانی

انجمن گیمیفیکیشن ایران

اسما کروبی

مدیرعامل تیارا استدیو

رحمان بابازاده

مدیر عامل کارگزاری فارابی

حمید توسلی

مدیرعامل مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان

محمد قاسمی

مدیر عامل سوشیانت

علیرضا رنجبر شورابی

انجمن گیمیفیکیشن ایران

آرش مرشد سلوک

مدیر عامل آوای اطمینان

فرشاد نوشادی

مدیر ارشد فناوری بانک سامان

محمد مرادی

مدیر عامل مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل

حسینعلی خسروی

مدیر توسعه و نظارت عملیاتی آسان پرداخت

روح الله دهقان

مدیرعامل رایان بورس

سیدامید موسوی

مدیر عامل توسعه فناوری تحلیلگر امید

مهرداد رجبی

مدیرعامل پردازش اطلاعات مالی مبنا

مازیار یوسفی‌زاد

مدیر عامل مدیریت سرمایه Derivatix