نشانی: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد، طبقه منفی ۲ ، شتابدهنده فارابی
ایمیل: info@farabi.ac
تلفن: ۲۲۴۱۹۴۱۸ – ۰۲۱ الی ۲۱
فکس: ۲۲۴۱۰۴۷۷ – ۰۲۱