Archive by tag: Start UpsReturn
RSS
September 2016
برهم زدن و گسترش دادن: آیا استارتاپ های فین تک می توانند هر دو را داشته باشند؟

برهم زدن و گسترش دادن: آیا استارتاپ های فین تک می توانند هر دو را داشته باشند؟

     اصطلاح جالبی برای تعریف روابط فعلی بین بانک و فین­تک تحت عنوان "چارتر کرایه کنید" – مدلی که در آن  بانک از وبسایت­های فین­تک پشتیباتی کرده یا سرویس­های لازم برای آن­ها را تامین میکند. با رابطه روزافزون بین استارتاپ­ها و موسسات، این مدل در بیشتر سناریو­ها مطرح است، بخصوص در زم...
0 Comments [+] Read More
Trial Version, Powered By DNNGo