Archive by tag: BanksReturn
RSS
September 2016
برهم زدن و گسترش دادن: آیا استارتاپ های فین تک می توانند هر دو را داشته باشند؟

برهم زدن و گسترش دادن: آیا استارتاپ های فین تک می توانند هر دو را داشته باشند؟

     اصطلاح جالبی برای تعریف روابط فعلی بین بانک و فین­تک تحت عنوان "چارتر کرایه کنید" – مدلی که در آن  بانک از وبسایت­های فین­تک پشتیباتی کرده یا سرویس­های لازم برای آن­ها را تامین میکند. با رابطه روزافزون بین استارتاپ­ها و موسسات، این مدل در بیشتر سناریو­ها مطرح است، بخصوص در زم...
0 Comments [+] Read More
چرا شرکتهای فین تک در نبرد برای مشتریان دیجیتال پیروز هستند؟

چرا شرکتهای فین تک در نبرد برای مشتریان دیجیتال پیروز هستند؟

با وجود اینکه صنعت بانکداری به دنبال بهتر کردن شرایط برای مشتریان دیجیتال است، تحقیقات نشان می­دهد این صنعت همچنان در فراهم آوردن امکانات کلیدی و اصلی برای این دسته از مشتریان ناتوان است. در گزارش های پرطرفدار بانکداری دیجیتالی تحت عناوین،  Digital Account Opening و  Guide to Multichannel Onboarding i...
0 Comments [+] Read More
Trial Version, Powered By DNNGo