کارگاه آموزش مقدمات بورس و بازار سرمایه
25 مهر 1395

کارگاه آموزش مقدمات بورس و بازار سرمایه

هدف این کارگاه آموزش مفاهیم اولیه بورس و بازار سرمایه است. مخاطبین این کارگاه عمدتا دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی و مدیریت و حسابداری هستند. شیوه ی برگزاری این کارگاه به این نحو است که پیش از اغاز برنامه جزوه هایی آموزشی در رابطه با برنامه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت و در حین برگزاری برنامه درباره ی سر فصل های آن توضیح داده خواهد شد.در انتهای این برنامه پرسش و پاسخی با اساتید ارائه دهنده انجام میشود و مدرکی به صورت مشترک از سوی شتاب دهنده ی فارابی و مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.ظرفیت برگزاری این کارگاه  ۵۰ نفر بوده و اولویت ثبت نام با افرادی است که سریع تر اقدام به تکمیل فرم ثبت نام آنلاین در سایت شتابدهنده ی فارابی بنمایند.

  • تاریخ برگزاری:۲۸ / ۷/ ۱۳۹۵ 
  • زمان برگزاری :ساعت ۱۶ الی ۱۸
  • مکان برگزاری :طبقه  ۳- مرکز نوآوری واحد های فناور دانشگاه شهید بهشتی
  • استاد ارائه دهنده :آقای شهاب موسوی مدیرعامل شرکت آسا  سرمایه
  • هزینه رویداد: رایگان

Related

Post a Comment

Trial Version, Powered By DNNGo