فناوری مالی

زیست بوم فناوری مالی قسمت دوم (پایانی)

اختصاصی سازی خدمات

ارایه خدمات اختصاصی و متناسب با نیاز هر فرد در حال حاضر هزینه زیاد و چالش های متعددی برای سرویس دهنده ها ایجاد می کند اما به واسطه رشد تکنولوژیو تغییر ساختار تقاضا رفته رفته هزینه اختصاصی سازی خدمات به شدت کاهش می یابد و خدمات اختصاصی شده برای هر فرد متناسب با سلایق و مختصات او ارایه خواهد شد.

رشد پلتفرم ها

یکی دیگر از پارامترهای تاثیر گذار بر فناوری های مالی پلتفرمی شدن سامانه ها و سرویس هاست درواقع مفهوم نوآوری باز به عنوان عنصری متحول کننده ظرفیت های تمامی جامعه را برای خلق سرویس های جدید به کار میگیرد و دامنه ارایه سرویس صرفا محدود به ظرفیت های درونی سازمان نمی شود.

تلفن های هوشمند

امروزه تلفن های هوشمند فراتر از دستگاهی برای برقراری تماس تلفنی هست. امروزه این گوشی ها می توانند اپلیکیشن های متعددی را با فناوری های پیشرفته تشخیص هویتی پوشش دهند که این قابلیت به عنوان زیرساختی طلایی برای دیگر فناوری ها و برنامه ها عمل می کند.

نقش داده ها

در قرن ۲۱ داده ها همون ارزش و نقشی را ایفا می نمایند که نفت به عنوان متر محرک صنعتی در قرن بیستم ایفا نمود. سازمان هایی که دسترسی بهتری به داده های مناسب و دسته بندی شده داشته باشند از ظرفیت بالاتری برای ارایه سرویس های متنوع و کارمد و متناسب با نیاز مشتری برخوردارند و در نتیجه در جذب مشتری شانس بالاتری دارند. در واقع دستر سی به داه ها و فناوری های مرتبط با بهره برداری از آن ها و فرایند های سازمانی در طراحی دل های کارامد طراحی محصول داده محور می تواند محرکی کلیدی در تغییر نظام فناوری های مالی باشد.

اقتصاد اشتراکی

مهم ترین پیامی که اقتصاد اشتراکی به ما میدهد جدایی مالکیت یک دارایی از بهره برداری از ارزش ناشی از آن دارایی می باشد. اقتصاد اشتراکی مبتنی بر ندل های جدید خلق و توزیع ارزش بین ذینفعان گوناگون می باشد.
یکی از تاثیرات اقتصاد اشتراکی بیزینس مدل های پلتفرمی هستند که ظرفیت عظیم نوآوری های برون سازمانی را برای سازمان ها به ارمغان آورده اند.

نازنین فروتن

نویسنده نازنین فروتن

نوشته های بیشتر از نازنین فروتن

نظرتان را بگویید