فناوری مالی

زیست بوم فناوری مالی قسمت اول

در چند دهه گذشته زنجیره های ارزش در صنعت مالی به بلوغ رسیده اند و تثبیت گشته اند و موسسات مالی بر این اساس به ارایه خدمت می پردازند. اما به واسطه تغییر متغیر های کلید همچون تغییر فناوری , مقررات و تلفن های هوشمند و … این نظم در هم شکسته است و شاهد تغییر در ماهیت سرویس های جدید می باشیم.

محرک های تغییر نظام مالی

پارامترهای تاثیرگذار بر روند فین تک ها در یک دهه آینده ترکیبی از دو مولفه فشار تقاضا و فشار تکنولوژي می باشند.
در ذیل به صورت مختصر به هر کدام از این مولفه ها اشاره می گردد.

فناوری های مبتنی بر داده

رشد فناوری های داده محور همچون هوش مصنوعی یادگیری ماشین بلاکچین عظیم داده و … تاثیر شگرفی بر ماهیت محصول و طراحی محصول خواهد داشت و تعامل مشتری با نهادهای سرویس دهنده را به طور کامل دگرگون خواهد کرد

نسل Z

به نسلی اشاره دارد که در قرن ۲۱ متولد شده اند. این نسل رفتار و ذایقه مصرفی خاص خود را دارد زیرا از کودکی با ابزارهای دیجیتال در ارتباط بوده و به شدت وابستگی به تکنولوژی و اینترنت دارند. یکی از مهم ترین تغییراتی که این نسل بر حوزه فینتک دارند دیجیتالی شدن تمام سرویس ها و حذف خدمات حضوری هست.

نازنین فروتن

نویسنده نازنین فروتن

نوشته های بیشتر از نازنین فروتن

نظرتان را بگویید