اینشورتک (insur tech)فین تک

ده پیش‌بینی گزارش KPMG درباره صنعت اینشورتک (قسمت اول)

بوسیله 2019/06/01 بدون نظر

در چند مقاله گزارش سال KPMG را درباره صنعت بیمه ترجمه و بررسی خواهم کرد. این اولین بخش است. از پژوهش پیش رو انتظار می‌روند که روندهای پیش‌بینی شده توسط این سازمان در سال‌های اخیر چهره صنعت بیمه در جهان را تغییر دهد.

۱- رضایت مشتریان و بازگشت آنان یک شاخص کلیدی عملکرد (KPI) مهمتر نسبت به تاثیرگذاری اجرای‌شان خواهد شد. بر بیمه‌گران لازم خواهد شد تا به صورت بنیانی مدل‌های کسب و کارشان را تغییر دهند و این موضوع نیاز به تغییر در فرهنگ و تمرکز بیشتر بر روی مشتری، تجربیاتش و خروجی‌هایی که مشاهده می‌کند دارد تا محصول.

۲- بازار بیمه‌های بالغ ممکن است با پلتفرم‌های بیمه‌گر خودکار و اتوماتیک همانند موردی که در چین توسعه داده شده است، روبرو شود و مجبور گردد تا با این هیولاهای تمام اتوماتیک رقابت کند. پلتفرم‌هایی که خود را با شرایط و قانون اعداد بزرگ بیمه هماهنگ می‌کنند و در لحظه می‌توانند پیشنهادهای بیمه‌ای را بروز کنند.

۳- انتظار می‌رود پرداخت خسارت به یکی از المان‌های مهم رضایت مشتریان و ماندگاریشان در سیستم تبدیل شود. هرچه سرعت پرداخت خسارت بالاتر باشد، تجربه بهتری برای بیمه‌گذار به وجود می‌آید.

۴- اکوسیستم سلامت در آینده صنعت بیمه زندگی امری ضروری خواهد بود. دستگاه‌های پوشیدنی به سرعت در این بازار جای خود را باز خواهند کرد و بدون دسترسی به دیتاست این دستگاه‌ها شرکت‌های بیمه قادر نخواهد بود که ریسک خود را حوزه بازار بیمه‌های سلامت کنترل کنند.

۵- کسب و کار همانند همیشه، مدل‌های گذشته را بر هم می‌زد. در حال حاضر نیاز به تغییر فرهنگ و همخوانی با ارائه خدمات بیمه‌ای به بازارهای خاص به وجود آمده است. این خدمت شامل در امان نگهداشتن تعداد زیادی از کسب و کارها در بازارهایی است که ریسک‌های مختلف و کوچکی دارند و اینشورتک می‌تواند آنان را با بیمه کردن به سود برساند.

پویا کندری

نویسنده پویا کندری

نوشته های بیشتر از پویا کندری

نظرتان را بگویید