خبر

رويداد روز دانشكده كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي سال ۹۷ برگزار شد

بوسیله 2018/12/24 بدون نظر

رويداد روز دانشكده كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي سال ۹۷ با حضور شتابدهنده فارابي برگزار شد.

اين رويداد با حضور روسا، اساتيد و دانشجويان دانشكده كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي در ۲ قسمت كنفرانس و نمايشگاه در محل دانشكده كامپيوتر برگزار گرديد.

شتابدهنده فارابي به همراه ۶ استارت آپ مجموعه خود اعم از زيبال، آوانس، فينتو، رندينو، مانيز و ايتاك در محل نمايشگاه دانشكده كامپيوتر حضور يافتند.همچنين هر استارت آپ ارائه ۵ دقيقه اي را براي حاضرين در كنفرانس داشتند.

شتابدهنده فارابي با بيان خدمات خود براي استارت آپ هاي فينتكي به مواردي همچون، سرمایه گذاری نقدی / غیرنقدی، جلسه اختصاصی با شبکه مربیان،کارگاه های آموزشی، فضای کاری اشتراکی، امور ثبتی و حقوقی،API تخصصی بازار سرمایه، بانکی و پرداخت از همه علاقه مندان جهت همكاري دعوت به عمل آورد.

در پايان به سوالات مطرح شده توسط حضار پاسخ داده شد.

جهت ارتباط يا شتابدهنده فارابي ميتوانيد از طريق مجاري زير تماس حاصل فرماييد:
تلفن : ۲۲۴۱۹۴۱۸ – ۰۲۱ الی ۲۱ و ۲۲۴۱۰۴۷۷
سايت : Farabi.ac

پویا کندری

نویسنده پویا کندری

نوشته های بیشتر از پویا کندری

نظرتان را بگویید