تحلیل اقتصادی

بحران اقتصادی!نگران شویم یا نه؟

وقتی بعد از ثبات کاذب نسبی قیمت تبدیل ارز در دوره اول آقای روحانی وارد شوک جدید قیمت ها و ناامیدی های حاصل از خروج ترامپ از برجام شدیم، همه شرکت های بدون رانت وضعیت بسیار بحرانی ای را تجربه کردند.وضعیت بازار را با مصاحبه های بسیاری بررسی کردیم تا هم از چشم انداز شرکت ها مطلع شویم، هم از تاثیری که نوسانات اقتصادی بروی آنها گذاشته دیدی پیدا کنیم.
میتوان گفت تمام شرکت های سرمایه محور یا دچار بحران های جدی شده اند یا فقط هدف گذاری شان را حفظ وضعیت ۹۶ میدانند.ولی شرکت های دانش محور که وابستگی چندانی به نوسانات کوتاه مدت اقتصادی ندارند،نا امیدی بسیاری را تجربه نمیکنند.چرا که هدف گذاری سود دهی آنها بلند مدت است و با نداشتن هزینه های جاری و مسئولیت های بالا، با آرامش بیشتری به پیشبرد اهداف خود می پردازند.از طرف دیگر چون جریان ارتباطات با شتاب بالایی دنبال می شود،همواره بازار استارتاپ ها روند بلند مدتی را تجربه نموده است.چابک بودن،به روز بودن،رقابت بالا، امیدواری آتی،وابستگی به دانش و… نیز از دیگر عوامل موثر در مانایی استارتاپ ها هستند.
از طرف دیگر بحران های اقتصادی جامعه را به سمتی سوق داده که دغدغه مندی بیشتری را نسبت به مسایل روز اقتصادی دارند؛به عنوان مثال پیگیری مستمر اخبار، برنامه ریزی استفاده از ناپایداری ها و نوسانات،ورود به بازار های جدید همچون بورس و سرمایه گذاری های ریسک پذير تر مانند استارتاپ ها. اما همه ی این موارد به دنبال یک چیز هستند؛بیمه کردن پول و سرمایه مردم. مردم آموخته بودند تا برای اهداف زندگی خود از بهره های آنی چشم پوشی کنند و پس انداز کنند تا از انباشت سرمایه بتوانند بهره مندی بالاتری کسب کنند. ولی تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی باعث شد پول روز به روز بی ارزش تر شود و مصرف کننده دو رفتار را دنبال می کند؛یا مصرف گرا شده و دنبال رفع اهداف کوتاه مدت اش است (چرا که امید هم دارد قیمت آن کالا به مرور افزایش هم یابد و عملا به کالای سرمایه ای تبدیل شود) یا به دنبال بیمه سرمایه اش به بازار سکه، ارز، مسکن یا … وارد می شود.
این ناامیدی و هم سو نبودن منابع باعث شده دولت نتواند رشد “intensive “داشته باشد و برای نشان دادن عدم اوضاع مساعد اش به دنبال رشد “extensive “باشد.مسیری که در ۶۰ سال گذشته دنبال می شده و برنامه ای برای بازسازی آن وجود ندارد.
حال در این میان که بازار های کم کاربرتر اقتصادی رو به رشد هستند،شرکت ها می توانند از مزیت های بازار فناوری استفاده کنند و با قرار دادن بخشی از سرمایه خود در آنها، ریسک دیگر سرمایه گذاری هایشان را کنترل کنند.

فاطمه خوشبخت

نویسنده فاطمه خوشبخت

نوشته های بیشتر از فاطمه خوشبخت

پیوستن به بحث و گفتگو یک نظر

نظرتان را بگویید