در اقتصاد برای سنجش وضعیت تغییر قیمت ها سبد هایی از کلا را تعیین می کنند و با بررسی تغییرات قیمت آن، شاخص قیمت می دهند.اگر این سبد مواد اولیه صنایع را شامل شود به آن شاخص قیمتی تولید مننده می گویند که در مقابل شاخص قیمت مصرف کننده است. این دو سبد همبستگی مثبتی دارند، چرا که در صورت افزایش قیمت سبد تولید کننده، قیمت مصرف کننده نیز افزایش می یابد. ولی در اینجا باید به چسبندگی بالا یا پایین قیمت ها نیز توجه داشت.

در ماه های اخیر که نوسانات ارز تورم شدیدی ایجاد کرده است، در نمدار زیر می توانیم ببینیم که به هر صنعت با توجه به ورودی و چسبندگی آن، چه میزان فشار وارد شده:

فرآورده های نفتی به علت یارانه دولتی شان کمترین افزایش قیمت را داشته اند. در کنار آن می توان تولیدات رایانه و الکترونیکی را دید. یعنی کمترین میزان تورم در بخش غیر دولتی را در شرکت های نوپا می بینیم.

در وضعیت نامناسب اقتصادی بهترین تصمیم عوامل تولید کننده جدید برای ورود به بازار ، کسب و کارهایی با کمترین وابستگی به سرمایه است. یعنی جایی که نوسانات اقتصادی تاثیر کمتری بر بخش بدون ارزش افزوده سرمایه بگذارد. گرچه شاید نوسانات به گونه ای باشد که کالای سرمایه ای را نیز دچار افزایش ارزش کند، ولی چون نا اطمینانی و گستره ریسک بالایی دارد، برای صنایع نوپا توصیه نمی گردد.

تولیدات یارانه ای و الکترونیکی گستره بالایی دارند، ولی در اینجا ما استارتاپ ها را بررسی می کنیم، جایی که ارزش افزوده از دانش و مهارت ایجاد می گردد و سرمایه و جریان کسب و کار آرامش بیشتری از سیلاب اقتصاد دارد. از آنجاییکه انتظار سودآوری استارتاپ ها بلند مدت تر بوده و افراد متقاضی ورود به آن زیاد است، جذب کارآموز یا نیروی متخصص با بهره وری بالا و دستمزد معقول آسان تر از بخش های دیگر است. چسبندگی دستمزد ها، عدم نیاز به کالای سرمایه ای، پویایی وباعث بهبود شرایط استارتاپ ها گشته است.

ولی این عدم وابستگی بالای استارتاپ ها به سرمایه دلیل به نیازی آنها نیز نیست. استارتاپ وقتی از مراحل اولیه رد شد و یک MVP قابل قبول داشت نیاز به سرمایه گذار یا شتابدهنده دارد تا در زمینه مالی و منتورینگ به آنها کمک کند. چرا که کسب و کار بدون منتورینگ مجبور است برای پیشرفت آنقدر شکسن بخورد تا بیاموزد. راهی که محدودیت بودجه و زمان آنرا دور از دسترس می کند. از این روست که تیم ها به دنبال شتابدهنده ها می گردند تا با گرفتن سرمایه، منتور، فضای کاری و گاه نیروی همکار آنها را در ابتدای مسیرشان یاری کند.

فاطمه خوشبخت

نویسنده فاطمه خوشبخت

نوشته های بیشتر از فاطمه خوشبخت

پیوستن به بحث و گفتگو یک نظر

نظرتان را بگویید